Neatbilst garantijai, ja:
- Preces sērijas numurs, sastāvdaļas vai piederumi mainīti, bojāti vai izņemti,
- Prece ir fiziski bojāta,
- Bojājums, ko izsraisījis nelaimes gadījums, dabas katastrofa, tīša vai netīša ļaunprātīga izmantošana, nepareiza lietošana, nevērīga vai nepiemērota uzturēšana vai izmantošana neatbilstošos apstākļos,
- Bojājums radies, lietojot izejmateriālus, daļas vai piederumus, ko nav ieteicis ražotājs,
- norādītais defekts ir radies programmatūras vainas dēļ.

Garantijā nav iekļauts:
- izejmateriāli,
- programmatūras vai datu zaudējumi, kas var rasties labošanas vai nomaiņas laikā.

Ja diagnostikas rezultātā tiek konstatēts, ka precei nav piemērojams garantijas remonts, klientam tiek piedāvāts maksas remonts un tā izmaksas.

Atsakoties no negarantijas preces maksas remonta vai garantijas remonta tālākas veikšanas, klientam tiek izrakstīts diagnostikas rēķins saskaņā ar SIA "Servisa ICT" noteikto servisa darbu izcenojumu cenrādi.

-------- SVARĪGA INFORMĀCIJA --------
Sekojošos gadījumos precēm tiek piemērota maksa par diagnostiku datoriem, planšetdatoriem 17EUR+PVN, pārējām iekārtām 20 Eur+PVN, elektroskūteriem, printeriem 22Eur+PVN:
- Ja defekts neapstiprinās (iekārtai netiek konstatēti kādi aparatūras defekti)*;
- Ja pēc diagnostikas tiek konstatēts, ka problēma nav garantijas gadījums un klients atsakās no maksas remonta veikšanas;
- Ja tiek konstatēts, ka problēmas saistītas ar operētājsistēmas izmantošanu*.

*Neattiecas uz ASUS datoriem, planšetdatoriem un monitoru, ja tie ir garantijas.

Saņemot preci, pārliecinieties par pakas satura atbilstību. Ja ir konstatēta neatbilstība, nekavējoties ziņojiet servisam. Pēc apstiprinājuma par pakas saņemšanu, pretenzijas netiks pieņemtas.

”Servisa ICT” servisa centrs neuzņemas atbildību par programmatūru un datu saglabāšanu.

Preces tiek izsniegtas klientam uzrādot servisa aktu vai, nozaudēšnas gadījumā, klientam jāuzrāda personu apliecienošu dokumentu.

Ja preces nav izņemtas 3 mēnešu laikā pēc remontā pabeigšanas, servisam ir tiesības tās ilgāk neuzglabāt.

Pēc klienta pieprasījuma (mainot iekšējo datu nesēju, pārrakstot operētājsistēmu, kompensējot ierīci), dati var tikt pārnesti uz esošas vai jaunās ierīces iekšējo datu nesēju vai ārējo krātuvi cik tas tehniski ir iespējams. Dati tiks pārnesti balstoties uz datu aizsardzības konfidenicalitātes politikas nosacījumiem. Pakalpojuma cena – 26,62 EUR ar PVN
Piekrītu _____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Gadījumā, ja garantijas remonta laikā ir nepieciešama datu kopēšana vai pārvietošana (mainot iekšējo datu nesēju, pārrakstot operētājsistēmu, kompensējot ierīci), bet klients nepiekrīt datu kopēšanai vai pārvietošanai, ierīce tiek atgriezta klientam neremontēta.
Iepazinos un tiem piekrītu_________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Ja nav tehnisku iespēju iegūt datus no ierīces, tie iry neatgriezeniski zaudēti.
Iepazinos un tiem piekrītu _____________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Iepazinos ar nosacījumiem, ierīci nodevu_____________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Ierīci saņēmu, ierīces stāvokli un komplekltāciiju pārbaudīju
_________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)